Homestay có ưu điểm gì

ƯU ĐIỂM CỦA SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOMESTAY

  • Trẻ được cung cấp bữa ăn đầy đủ, không phải vất vả mua sắm, nấu nướng, dọn dẹp;
  • Trẻ có thể tập trung học tốt, có dinh dưỡng đảm bảo;
  • Có môi trường giao tiếp tiếng Anh, tăng khả năng ngôn ngữ. Điều này đúng cho homestay của người nói tiếng Anh gốc, hoặc homestay sử dụng nhiều ngôn ngữ nhưng có con cái nói tiếng Anh gốc;
  • Trẻ được quản lý & chăm sóc tốt bởi người lớn;
  • Trẻ dễ hòa nhập văn hóa, môi trường Canada. Điều này đúng cho homestay có Host hiểu biết nhiều về Canada;
  • Nếu người Host đồng thời đảm nhận được vai trò Người Giám Hộ cho trẻ thì sẽ tốt nhất (*);

Photo by: photostock-ID-10053477