HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA

Canadian Association of Professional Immigration Consultants – Hội nghị về di trú tổ chức bởi CAPIC.

Hai ngày hội nghị trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ RCIC mang lại nhiều giá trị chuyên môn và bản lĩnh đạo đức cho từng cá nhân Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (RCIC).

Công ty Tư Vấn Di Trú CDICS Canada cử đại diện của mình là Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (RCIC) đi tham dự Hội nghị toàn quố c năm 2018 cho toàn thể các Chuyên Gia RCIC. Hội nghị này là hội nghị thường niên, được tổ chức bởi Hiệp Hội Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada – CAPIC, và năm nay 2018 sẽ diễn ra tại thành phố Calgary, bang Alberta trong hai ngày 11 và 12 tháng 10.

Trên toàn quốc, Canada có khoảng 4,500 chuyên gia RCIC, cung cấp dịch vụ tư vấn di trú đến Canada (xin visa nhập cảnh Canada) dưới các hình thức một cách chuyên nghiệp, công khai và hợp pháp. Hàng năm, những Chuyên gia RCIC này có hai hội nghị thường niên quan trọng, một do Ủy Ban Quản lý Tư vấn Di trú (ICCRC) tổ chức, và một do Hiệp Hội Tư vấn Di trú (CAPIC) tổ chức.

Chắc chắn người dân khắp Thế Giới muốn nhập cảnh vào đất nước Canada gìau đẹp này sẽ ngày càng nhận được nhiều thông tin và lợi ích hơn nữa khi đội ngũ RCIC càng trưởng thành và bản lĩnh. Đặc biệt là các RCIC gốc Việt được ngày càng kinh nghiệm, càng nhiều sáng kiến, bản lĩnh, và đoàn kết để đạt nhiều thành công trong việc hỗ trợ ứng viên người Việt Nam có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn với ứng viên từ toàn thế giới, ngày càng thành công trong việc hỗ trợ khách hàng của mình có nguyện vọng nhập cư Canada để sống, học tập và làm việc.

Xin cảm ơn CAPIC đã tổ chức hội nghị này. Hẹn gặp lại năm sau, tại Niagra Fall!

CDICS Canada, 12.10.2018

Canada có khoảng 4,500 chuyên gia RCIC, cung cấp dịch vụ tư vấn di trú đến Canada (xin visa nhập cảnh Canada) dưới các hình thức một cách chuyên nghiệp, công khai và hợp pháp.

Chọn mũi tên trái phải để xem album.