Chính Sách – Du Học Sinh Học Online Vẫn Xin Được PGWP 2021-2-12

Ngày 12/2/2021, Bộ Di Trú, Tị Nạn và công Dân của Canada thông báo áp dụng chính sách mới cho Du Học Sinh.

Theo đó, du học sinh học online vẫn có thể đạt điều kiện thời gian để xin Post Graduation Work Permit PGWP như bình thường.
Đại dịch covid19 đã ngăn trở việc học bình thường của học sinh, sinh viên, và câu hỏi lớn nhất là du học sinh chấp nhận học online có được tính thời gian (thời gian học online) để xin PGWP hay không. Chính sách này là câu trả lời tích cực cho câu hỏi đó.

Thời gian học online, hay chi phí cho việc học online, đã trở thành giá trị như học bình thường, sẽ khiến học sinh & gia đình yên tâm học tập mùa dịch và vẫn đảm bảo có được các ưu đãi về chính sách.
Chúc mọi Du Học Sinh Canada tích cực, tiếp tục học tập tốt, và tận dụng được mọi ưu đãi chính sách của Canada.
Nguồn: website của Bộ Di Trú, Tị Nạn & Công Dân Canada IRCC 
Mọi câu hỏi khác, Bạn đừng ngần ngại liên hệ Công ty Canadian Dreams Immigration qua website công ty, hoặc qua ứng dụng Chat Với CDICS.