HỌC CAO ĐẲNG TẠI CANADA, TẠI SAO KHÔNG?

Trong cuộc khảo sát năm 2014 của CBIE, có trên 80% sinh viên hài lòng với lựa chọn học tại cao đẳng Canada. Dưới đây là những lợi thế chính mà sinh viên lựa chọn học cao đẳng tại Canada thay vì học Đại học.

Khóa học đa dạng

Không giống như cao đẳng ở Việt Nam chỉ chú trọng đào tạo chương trình cao đẳng, cao đẳng Canada được coi là một trường Đại học nhỏ đào tạo nhiều bậc học khác nhau, bao gồm:
– Tiếng Anh
– Cao đẳng chuyển tiếp lên Đại học
– Cao đẳng + Co-op (thực tập)
– Cử nhân
– Dự bị thạc sĩ
– Chứng chỉ sau đại học
– Chứng chỉ nghề

Chi phí thấp

Mức học phí giữa các cơ sở đào tạo tại Canada không quá chênh lệch nhau, thông thường mức chi phí mà sinh viên quốc tế phải chi trả cho chương trình cao đẳng bao gồm:
Học phí: C$10,000 – C$14,000/năm học
Sinh hoạt phí: C$7,000 – C$12,000/năm học

Cơ hội thực tập ngay từ khi học cao đẳng

Một số khóa học tại cao đẳng có bao gồm chương trình Co-op (thực tập). Khóa học thường kéo dài 3 năm (2 năm học + 1 năm thực tập). Sinh viên có thể thực tập sau khi tốt nghiệp hoặc thực tập xem kẽ giữa các kỳ học chính. Chương trình Co-op là bắt buộc và bao gồm trong chương trình học nên trường sẽ luôn đảm bảo cho tất cả sinh viên có công việc thực tập. Như vậy sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có chứng chỉ một năm kinh nghiệm, một lợi thế cạnh tranh lớn để co thể tìm được công việc tại Canada.

Photo: freestocks-photos