Học bổng Vanier của chính phủ Canada

Bạn đam mê nghiên cứu và mong muốn được cống hiến? Bạn muốn theo đuổi bậc học cao nhất tại những trường đại học danh tiếng và học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp?

Chính phủ Canada trao học bổng cho những ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để học Tiến sỹ tại các trường Đại học Canada. Học bổng Vanier của chính phủ Canada (Vanier Canada Graduate Scholarships) mở cho tất cả công dân Canada và sinh viên quốc tế.

Đối tượng cấp học bổng: nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực y tế, khoa học tự nhiên – kỹ thuật, và khoa học xã hội – nhân văn.

Giá trị học bổng: 50.000 đô-la Canada/năm cho chương trình tiến sĩ 3 năm

Số lượng: 167 suất học bổng

Hạn chót đăng ký: ngày 6/11/2019. X

Thời hạn nộp hồ sơ: 03.11.2020. Xem chi tiết tại đây (tiếng Anh).