HỌC BỔNG TRUNG HỌC – TRƯỜNG WILLIAM ACADEMY (Toronto, Canada)

William Academy, trường tư thục nội trú nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho những đối tượng như sau:

Thời hạn đăng ký: 3 Apr (Học kỳ mùa thu), 3 Jul (Học kỳ mùa đông), 3 Oct (Học kỳ mùa xuân)

1. William Academy’s Principal Scholarship
Đối tượng: học sinh từ các nước từ lớp 7 đến lớp 12
Số lượng: 30 suất học bổng
Điều kiện Anh Văn:
* IETLS từ 5.5 trở lên
Giá trị học bổng: 1,000-1,500 CAD

2. William Academy’s Entrance Scholarship
Đối tượng: học sinh từ các nước và tại địa phương
Số lượng: 15 suất học bổng
Giá trị học bổng: 5,000-16,800 CAD/ năm
Học sinh sẽ phải vượt qua kỳ phỏng vấn trực tiếp bởi Hội đồng xét duyệt

3. Future World Leadership Award
Đối tượng: học sinh từ các nước và tại địa phương
Số lượng: 5 suất học bổng
Giá trị học bổng: 28,800 CAD/ năm
Học sinh sẽ phải vượt qua kỳ phỏng vấn trực tiếp bởi Hội đồng xét duyệt

Chi tiết điều kiện và form đăng ký tại đây. Liên hệ CDICS để được tư vấn di trú hợp pháp về visa du học.