Học bổng trung học của trường Columbia International College

Columbia International College, Trung Học Nội Trú tại Tp. Hamilton, Ontario, Canada nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho những đối tượng như sau:

Hạn chót đăng ký: Không giới hạn

Đối tượng: học sinh trung học
Điều kiện nộp đơn: Điểm trung bình 2 năm học gần nhất trên 8.5 (đạt danh hiệu học sinh giỏi)

Giá trị học bổng: 2,000 CAD

Liên hệ CDICS để được tư vấn di trú hợp pháp về visa du học.