Học bổng SEED dành cho công dân ASEAN

Canada kỷ niệm 40 năm là đối tác đối thoại của ASEAN bằng một chương trình học bổng trị giá 10 triệu đô-la dành cho khu vực Đông Nam Á!

Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng ASEAN (The Canada – ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development – SEED) là chương trình học bổng giúp giảm tỷ lệ đói nghèo tại các nước đang phát triển trong khối ASEAN do chính phủ Canada tài trợ, hướng tới  hoàn thành mục tiêu của chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững vào năm 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable for Development) của Liên Hiệp quốc.

Học bổng SEED được tài trợ bởi Bộ ngoại giao Canada, các trường học Canada sẽ được phân bổ học bổng và trao tận tay người nhận. Mức học bổng tùy thuộc vào thời gian học tập và nghiên cứu cũng như cấp học,… Chương trình học bổng này được lặp lại mỗi năm trong vòng 5 năm.

  • Sinh viên bậc cao đẳng, đại học và sau đại học (master và PhD): 8,700 CAD
  • Sinh viên sau đại học (master và PhD) có thời gian học tập nghiên cứu từ 5-6 tháng: 11,200 CAD
  • Sinh viên cao đẳng, đại học có thời gian học tập nghiên cứu 8 tháng hoặc 2 học kỳ: 14,400 CAD

Ứng viên phải tìm kiếm các chương trình học tập hoặc nghiên cứu trong thời gian từ 01/6/2018 đến 01/02/2019.

Hạn chót nộp hồ sơ: 05.3.2020 vào 11 giờ 59 phút tối (Eastern Time – ET, cùng giờ với thành phố Toronto).

Bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết, xem tại đây  với Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

Nguồn: Chính phủ Canada