The Canadian Francophonie Scholarship Program (CFSP)

Chương trình Học bổng Pháp Ngữ du học Canada (The Canadian Francophonie Scholarship Program – CFSP) dành cho du học sinh sử dụng tiếng Pháp tại một trong các trường đại học ở Canada cho các bậc thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ, thực tập nghề tại một cơ sở đào của của Canada.

Nguồn kinh phí được cung cấp bởi Chính phủ Canada và quản lý bởi Văn phòng Giáo dục Quốc tế Canada (The Canada Bureau for International Education) và Dịch vụ Đại học Thế giới của Canada (The World University Service of Canada) từ tháng 1 năm 2015.

Tiêu chí xét duyệt học bổng:
– Nhân viên đang làm việc tại cơ quan nhà nước, công ty tư nhân hoặc tổ chức phi chính phủ
– Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc
– Dựa trên tiêu chí của mỗi quốc gia trong Cộng đồng Pháp ngữ

Chi tiết xem thêm tại đây.