Học bổng trung học Trường Appleby College

Appleby College, Trường Trung Học Nội Trú Cao Cấp tại Tp. OakVille, Ontario, Canada nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho đối tượng như sau:

Hạn chót đăng ký: Nộp trước ngày 1 tháng 2 hàng năm

Đối tượng: học sinh trung học

Điều kiện nộp đơn:

– Đạt thành tích ưu tú
– Yêu thích thể thao, nghệ thuật, dịch vụ cộng đồng, khả năng lãnh đạo, tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Giá trị học bổng: 10,000 CAD

Liên hệ CDICS để được tư vấn di trú hợp pháp về visa du học.