Học bổng Canada Trường Thompson Rivers University

Thompson Rivers University, Trường đào tạo các chương trình thạc sỹ, cử nhân, cao đẳng, chứng chỉ sau đại học tại TP. Kamloops, British Columbia nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho những đối tượng như sau:

Đối tượng: học sinh lớp 12
Điều kiện học lực: Học lực giỏi (80%)
Điều kiện Anh Văn: trình độ tiếng Anh lớp 12

1. Alvin & Lydia Grunert Entrance Scholarship
Hạn chót đăng ký: 01/3 hàng năm
Số lượng: 1 học bổng
Giá trị học bổng: 30,000 CAD

2. TRU Ambassador’s Entrance Scholarship
Hạn chót đăng ký: 01/3 hàng năm
Số lượng: 5 học bổng
Giá trị học bổng: 22,000 CAD

3. TRU Leadership Entrance Scholarship
Hạn chót đăng ký: 01/3 hàng năm
Số lượng: 10 học bổng
Giá trị học bổng: 5,000 CAD

4. TRU President’s Entrance Scholarship
Hạn chót đăng ký: 01/3 hàng năm
Số lượng: 15 học bổng
Giá trị học bổng: 5,000 CAD

5. TRU Community Engagement Entrance Scholarship
Hạn chót đăng ký: 01/3 hàng năm
Số lượng: 15 học bổng
Giá trị học bổng: 2,000 CAD

6. TRU Relocation Entrance Scholarship
Hạn chót đăng ký: 01/3 hàng năm
Số lượng: 14 học bổng
Giá trị học bổng: 500 CAD

Chi tiết điều kiện và form đăng ký tại đây. Liên hệ CDICS để được tư vấn di trú hợp pháp về visa du học.

Photo: mohamed_hassa