Học bổng Banting Postdoctoral Fellowship

Học bổng Banting Postdoctoral Fellowship

Đối tượng: các ứng viên hoàn thành học vị tiến sĩ hoặc tương đương với bậc tiến sĩ.

Trị giá học bổng:  70,000 đô la Canada

Thời gian học: khóa học 2 năm!

Hạn nộp hồ sơ: giữa tháng 2.2021

Thông tin chi tiết tại đây.

Photo:  Wokandapix