Hỗ trợ Kết Nối Kinh Doanh Canada

Công ty có trụ sở tại Canada lẫn Việt Nam nhiều năm qua nên có nhiều kinh nghiệm về văn hóa kinh doanh của nhiều vùng miền, có thể kết nối kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp từ hai quốc gia để phát triển, mở rộng việc kinh doanh lẫn mục tiêu di trú Canada, đặc biệt cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh các hỗ trợ cho Nhà Đầu Tư, các chủ doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm các lợi ích như sau khi cộng tác với Canadian Dreams Immigration và các đối tác doanh nghiệp Canada của Công ty (không giới hạn):

  • Mở rộng doanh nghiệp qua Canada: lập trụ sở, văn phòng, phòng trưng bày… tại Canada và chuyển nhân viên chủ chốt đến Canada làm việc, sinh sống;
  • Hợp tác với doanh nghiệp Canada để: đào tạo nhân viên tại Canada, trao đổi lao động, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm, thông tin, kiến thức…;
  • Mua bán doanh nghiệp tại Canada;

Doanh nghiệp tại Canada muốn hợp tác, mở rộng & phát triển về Việt Nam, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới, qua email Vietnam.Office@cdics.net hoặc liên hệ CDICS qua các phương tiện hotline khác.

Doanh nghiệp tại Việt Nam muốn hợp tác, mở rộng & phát triển qua Canada, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới, qua email Canada.Office@cdics.net hoặc liên hệ CDICS qua các phương tiện hotline khác.

Photo by: rawpixel.com-pexels-photo-630839