Hồ sơ định cư theo diện người có trình độ

Arranged Employment Opinion (AEO) nay là LMIA (Labour Market Impact Assessment) là một phần của hồ sơ định cư theo diện người có trình độ (skilled worker immigration application) do cục quản lý nhân sự và phát triển xã hội (HRSDC) cấp giấy xác nhận cho những công ty có nhu cầu tuyển nhân sự người nước ngoài, cụ thể là những người đang nộp hồ sơ xin định cư Canada theo diện skilled worker.

AEO dựa trên nhu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai rằng nhà tuyển dụng sẽ nhận một người vào làm việc toàn thời gian sau khi người này được phép định cư Canada (sau khi visa định cư được cấp). Dựa trên yếu tố này CIC (Bộ Di trú) ưu tiên cho hồ sơ xin định cư và cộng thêm 15 điểm theo luật định cư Canada.

Nhà tuyển dụng có ý định tuyển dụng người nước ngoài theo diện này phải là doanh nghiệp có ít nhất 12 tháng hoạt động, đóng thuế đầy đủ và mức lương đưa ra phải đúng theo luật lao động Canada.

Những hồ sơ có AEO thường được thụ lý ưu tiên và tăng cơ hội miễn phỏng vấn nhưng ngược lại AEO không thể dùng để xin visa làm việc trước khi visa định cư được cấp. Việc hỗ trợ những khách hàng định cư có nhu cầu xin “job offer” và AEO để tăng khả năng thành công, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, tăng cơ hội miễn phỏng vấn, cộng thêm 15 điểm theo luật di trú và theo đó giảm yêu cầu về IELTS.