Hiểu về Chương trình CAN+

Nếu bạn trả lời “Có” với một trong hai câu sau đây, và chứng minh được tính xác thực của phần trả lời, thì chương trình CAN+ có thể phù hợp với bạn.

1. Bạn có đến Canada trong vòng 10 năm trở lại đây?
2. Bạn có visa đi Mỹ còn hiệu lực?

Đặc biệt, bạn không cần chứng minh tài chính với chương trình CAN+

Để chứng minh được hai câu hỏi này, bạn cần cung cấp một số loại giấy tờ khác, như lịch trình chuyến đi hoặc thư mời (để biết mục đích chuyến đi) cũng như bằng chứng chuyến đi Canada lần trước (con dấu nhập cảnh vào Canada trong hộ chiếu) hoặc thị thực đi Mỹ còn hiệu lực.

Để biết thêm thông tin về những giấy tờ khác cần nộp với đơn xin visa đi thăm Canada, mời bạn xem tại đây (chọn Select a country/territory, sau đó chọn Get documents).

Photo: rawpixel