HIỆP ĐỊNH CPTPP, VISA ĐẶC BIỆT CHO NHÀ ĐẦU TƯ/INVESTOR VIETNAM

Work Permit Đặc Biệt theo CPTTP

là được miễn LMIA (Mã T50)

HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TOÀN DIỆN & TIẾN BỘ THÁI BÌNH DƯƠNG CPTPP – CƠ HỘI DI TRÚ CANADA CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Theo quy tắc của Hiệp định CPTTP, nhà đầu tư từ Vietnam sẽ được xin Giấy phép Làm việc (Work Permit) vào Canada để quản lý doanh nghiệp & đầu tư của mình tại Canada dưới dạng một Work Permit Đặc Biệt, cụ thể là miễn LMIA (mã T50).

LMIA được gọi/ biết là Giấy Phép Thuê Mướn Người Nước Ngoài của chủ doanh nghiệp Canada muốn thuê người nước ngoài làm việc. Người nhân công sau khi có LMIA của chủ được chính phủ Canada duyệt mới có thể xin Giấy phép Làm việc (Work Permit) cho mình để nhập cảnh.

Các điều kiện và chi tiết liên quan quan trọng cho Nhà Đầu Tư xin GPLV (miễn LMIA) tại Canada:

  • Là công dân Vietnam (và Úc, Brunei, Nhật, Chile, Mexico, Peru)
  • Là chủ doanh nghiệp lớn, đầu tư tại Canada
  • Có vai trò quản trị cấp cao của doanh nghiệp, hoặc giữ vai trò có kỹ năng đặc biệt
  • Mang lại lợi ích đáng kể (significant) cho Canada về kinh tế, công việc, xã hội…
  • Nguồn gốc vốn hợp pháp
  • Thời hạn work permit: 1 năm, có thể gia hạn
  • Vợ/ chồng có thể được cấp work permit & visa để đi theo PA đến Canada.

Nguồn: Chính phủ Canada về CPTTP.