Hệ thống xếp hạng Express Entry

Từ tháng 1 năm 2015, Bộ Di Trú Canada sẽ chính thức sử dụng hệ thống định cư mới – Express Entry. Hệ thống xếp hạng Express Entry (Comprehensive Ranking System – CRS) là hệ thống xử lý hồ sơ mới của Canada, dùng để tiếp nhận, đánh giá và tính điểm hồ sơ cho các ứng viên nộp đơn xin định cư Canada theo các chương trình:
– The Federal Skilled Worker Program
– The Federal Skilled Trades Program, và
– The Canadian Experience Class

Exress Entry giúp chính phủ Canada chủ động hơn trong việc đánh giá và lựa chọn những ứng viên phù hợp. Các tỉnh bang Canada cũng có thể tuyển chọn ứng viên từ hệ thống Express Entry cho một phần của chương trình Định cư tỉnh bang (PNP) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Với Express Entry, nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn những ứng viên định cư. Các nhà tuyển dụng tuyển chọn ứng viên này thông qua Job Bank hoặc các tỉnh bang.

Tuy nhiên, để xin được ITA của chương trình này không hề đơn giản. Giả sử trong trường hợp bạn không có PNP/LMIA, coi như bạn đã mất 600 điểm/1,200 điểm. Thực tế cho thấy chênh lệch điểm giữa những bạn có điểm IELTS từ CLB 9 trở lên và phần còn lại là khá lớn, và nếu ứng viên nào có CLB 9 thì đó thực sự là một lợi thế rất lớn. Từ đó, có thể thấy rằng, điểm tiếng Anh rất quan trọng trong việc nâng cao điểm trong Express Entry.