NEWS DHS – HẠ CHUẨN ĐẦU VÀO TIẾNG ANH CHO DU HỌC SINH CANADA DIỆN SDS

IRCC CHẤP NHẬN KẾT QUẢ 4 BÀI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH BỔ SUNG

Từ 10.8.2023

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã công bố một bộ mở rộng các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được chấp nhận dành cho sinh viên nộp đơn xin cấp giấy phép du học cấp tốc thông qua Chương trình Hồ sơ nhanh SDS.
Từ trước đến nay, tất cả những đơn đăng ký SDS đều phải cung cấp kết quả kiểm tra của Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) từ 6.0 trở lên, với IELTS là kỳ thi duy nhất được chấp thuận cho các hồ sơ SDS.
Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023, IRCC sẽ chấp nhận kết quả của bốn bài kiểm tra trình độ tiếng Anh bổ sung:
 • Chương trình Anh ngữ của Canada (CELPIP Tổng quát)
 • Bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Canada (CAEL)
 • Bài kiểm tra tiếng Anh Pearson PTE Học thuật
 • TOEFL iBT
Chương trình SDS dành cho sinh viên – thông qua đó IRCC nhằm mục đích cung cấp quá trình xử lý đơn xin giấy phép du học nhanh hơn với tiêu chuẩn mục tiêu là 20 ngày theo lịch hoặc ít hơn – đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Theo văn bản này, nó được mở cho các sinh viên đủ điều kiện từ các quốc gia sau:
 • Antigua và Barbuda
 • Brazil
 • Trung Quốc
 • Columbia
 • Costa Rica
 • Ấn Độ
 • Maroc
 • Pakistan
 • Peru
 • Philippine
 • Sénégal
 • Saint Vincent và Grenadines
 • Trinidad và Tobago
 • Việt Nam
Tham khảo trang web của IRCC để biết chi tiết về các yêu cầu về tính đủ điều kiện và ứng dụng về tiếng Anh để du học Canada.
Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: ICEF MONITOR