Giáo dục và Y tế của Canada

Bộ Luật Công Dân Canada [1977] khẳng định tất cả công dân Canada, kể cả sinh ra trong hay ngoài đất nước, đều có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau trước Pháp Luật…

Khi người Canada về hưu, họ sẽ được tiền trợ cấp hưu trí từ Chính phủ, cộng với lương hưu từ thời gian lao động tạo điều kiện cho người về hưu có cuộc sống thoải mái & yên bình. (Employment & Social Development Canada)

Người Canada được Chính phủ cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Hệ thống phúc lợi này mang đến cho người dân những lợi ích to lớn mà không phải mọi quốc gia phát triển đều có thể thực hiện, kể cả nước Mỹ. Ví dụ là tại Mỹ, một em bé sinh ra bằng phương pháp truyền thống (1 đêm trong bệnh viện) sẽ phải tốn kém khoảng $10,000 đôla, trong khi đó tại Canada là hoàn toàn miễn phí. (