GIÁM ĐỐC DỰ ÁN XÂY DỰNG – LÀM VIỆC Ở CANADA NHƯ THẾ NÀO?

Mô tả công việc này áp dụng cho tất cả

các nhà quản lý Xây dựng (NOC 70010).

NGÀNH NGHỀ CANADA CẦN

Người quản lý xây dựng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá các hoạt động của một công ty xây dựng hoặc bộ phận xây dựng trong công ty, dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc hoặc người quản lý cấp cao khác. Họ được tuyển dụng bởi các công ty xây dựng khu dân cư, thương mại và công nghiệp cũng như các bộ phận xây dựng của các công ty ngoài ngành xây dựng.

Thời lượng làm việc

Quản lý xây dựng thường làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

Nhiệm vụ công việc

 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá các dự án xây dựng từ đầu đến cuối theo tiến độ, thông số kỹ thuật và ngân sách
 • Lập và trình dự toán ngân sách dự án xây dựng
 • Lập kế hoạch và chuẩn bị tiến độ và các mốc quan trọng trong xây dựng và theo dõi tiến độ so với lịch trình đã thiết lập
 • Chuẩn bị hợp đồng và đàm phán sửa đổi, thay đổi, bổ sung các thỏa thuận hợp đồng với kiến trúc sư, nhà tư vấn, khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu phụ
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm soát chất lượng
 • Đại diện cho công ty về các vấn đề như dịch vụ kinh doanh và đàm phán hợp đồng công đoàn
 • Chuẩn bị báo cáo tiến độ và đưa ra lịch trình tiến độ cho khách hàng
 • Chỉ đạo việc mua vật liệu xây dựng và thu hồi đất
 • Thuê và giám sát hoạt động của các nhà thầu phụ và nhân viên cấp dưới.

Yêu cầu thể chất (Yêu cầu thể chất là những hoạt động thể chất mà công việc yêu cầu người lao động phải thực hiện. Yêu cầu thể chất được lựa chọn dựa trên khả năng người lao động sẽ phải thực hiện chúng trong ít nhất một nửa thời gian họ làm việc).

 • Đứng nhiều
[/col]

Nơi làm việc và chủ lao động

 • Phòng xây dựng của các công ty ngoài ngành xây dựng
 • Các công ty xây dựng dân dụng, thương mại và công nghiệp

Môi trường làm việc (Môi trường làm việc đề cập đến môi trường vật chất nơi mọi người làm việc. Các đặc điểm và điều kiện của môi trường làm việc được lựa chọn tùy theo khả năng người lao động sẽ tiếp xúc với chúng ít nhất một lần một tuần) là trong nhà, kiểm soát môi trường:

 • Âm thanh và tiếng ồn
 • Trang bị an toàn tiêu chuẩn

Khoảng cách với những người khác: Khá gần (ví dụ: chung văn phòng)

Dưới đây là một số chức danh công việc liên quan khác có cùng danh mục nghề nghiệp (NOC 75110) và danh sách các nghề tương tự:

 • Giám đốc xây dựng thương mại
 • Quản lý xây dựng
 • Giám đốc dự án xây dựng
 • Giám sát xây dựng
 • Chủ thầu
 • Giám đốc xây dựng nhà ở
 • Giám đốc xây dựng công nghiệp
 • Giám đốc thi công đường ống
 • Giám đốc xây dựng nhà ở

Các nghề tương tự (Phần này liệt kê các nghề khác thuộc cùng loại nghề nghiệp như Quản lý xây dụng trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC). Những nghề này có trình độ chuyên môn cốt lõi tương tự nhưng có trách nhiệm khác nhau. Để xem thêm các nghề tương tự, hãy sử dụng Chuyển đổi công việc Dụng cụ.)

 • Người quản lý xây dựng và cải tạo nhà
 • Quản lý cấp cao – xây dựng, vận tải, sản xuất và tiện ích

Tin bài: Huệ Chi

Nguồn tham khảo: JOB BANK CANADA

VisasToCanada TAGS: Nghề Canada cần & Việt Nam có, Job Bank, Chương trình Cải tổ Di trú 2023

TƯ VẤN DI TRÚ CANADA

Hãy liên hệ Chúng Tôi để được tư vấn và có kế hoạch di trú Canada khả thi cho Bạn & gia đình.