EXPRESS ENTRY – THÊM 4,300 NGƯỜI ĐƯỢC MỜI NGÀY 15.8.2023

CANADA EXPRESS ENTRY

Thêm 4,300 gia đình vừa có cơ hội định cư

Ngày 15/8/2023 Bộ Di Trú Canada (IRCC) công bố đợt lựa chọn mới, cụ thể các hồ sơ có điểm CRS từ 496 trở lên được chọn để mời nộp hồ sơ định cư. Theo đó, đã có 4,300 hồ sơ được chọn, tức có thêm 4,300 gia đình vừa có được cơ hội định cư Canada.

Định cư Canada sẽ giúp công dân nước ngoài trở thành Thường trú nhân (Permanent Resident – PR) của Canada, được sinh sống trong Canada và nhận hưởng mọi quyền lợi quy định. Quyền lợi của người PR nhiều gần như quyền lợi của người bản xứ vaf công dân, đầy đủ quyền lợi cho sinh sống, anh sinh xã hội, sức khỏe, chỉ thiếu vài quyền đặc biệt chỉ riêng công dân mới có.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA

  • Chúc mừng 4,300 người được mời nộp hồ sơ xin định cư lần này. Chúc may mắn cho tất cả trong quá trình nộp hồ sơ cho đến khi có kết quả thành công.
  • Ghi chú là ứng viên được mời nộp hồ sơ qua hệ thống Express Entry chưa phải là Thường trú nhân, và họ chỉ trở thành Thường trú nhân sau khi hồ sơ chính thức của họ được duyệt, và đó là một quá trình xét duyệt chặt chẽ của IRCC đòi hỏi phải thực hiện một cách nghiêm túc.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (8-2023)

Nguồn: IRCC