EXPRESS ENTRY – BỐN ĐỢT CHỌN ỨNG VIÊN TỪ ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2023

BỘ DI TRÚ CANADA

lựa chọn ứng viên trong hệ thống Express Entry

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada IRCC đã công bố lựa chọn hàng nghìn ứng viên nằm trong hệ thống Express Entry để cho nộp hồ sơ xin visa định cư Canada chỉ trong vòng 1 tuần đầu của tháng 7 năm 2023 này. Cụ thể:

  • Ngày 04/7: Đợt 253, điểm sàn CRS 511, số ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ 700 người, chương trình di trú: tổng hợp skilled workers
  • Ngày 05/7: Đợt 254, điểm sàn CRS 486, số ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ 500 người, chương trình di trú: STEM skilled workers
  • Ngày 06/7: Đợt 255, điểm sàn CRS 463, số ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ 1500 người, chương trình di trú: HEALTH skilled workers
  • Ngày 07/7: Đợt 256, điểm sàn CRS 439, số ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ 2300 người, chương trình di trú: French skilled workers

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA

  1. Tuần đầu của tháng 7 năm 2023 đã có 5,000 người được chọn mời nộp hồ sơ xin visa định cư Canada theo các diện Lao Động Tay Nghề (skilled workers) thông qua hệ thống Lựa Chọn Nhanh (Express Entry). Một con số ấn tượng trong lịch sử Express Entry trong một thời gian 1 tuần, mang đến nhiều lạc quan cho di trú Canada.
  2. Với tỷ lệ trung bình 2.5 người / hồ sơ, thì tổng số lượng người nhận được quyền được xin visa định cư Canada trong 1 tuần đầu tháng 7/2023 là khoảng 12,500 người.
  3. Chúc mừng các ứng viên và chúc mừng IRCC đã cho thấy sự quay lại ấn tượng.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (7-2023)

Nguồn: IRCC