EXPRESS ENTRY – THÊM 1,040 ỨNG VIÊN (GENERAL) ĐƯỢC CHỌN NGÀY 23/01/2024

THÊM 1,040 ỨNG VIÊN NGÀY 23/01/2024

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2024, THÊM 1,040 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA (DIỆN LAO ĐỘNG KỸ NĂNG) THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY.

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #280 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 1,040 ứng viên (GENERAL). Điểm chuẩn của đợt #280 này là 543.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Chúc mừng 1,040 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 2,500 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau đợt cho phép này. Cho thấy Canada vẫn ưu tiên lựa chọn người định cư có chất lượng cao, và được lựa chọn công bằng minh bạch. 
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong các diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry được coi là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề rất chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC

Nguồn: IRCC