EXPRESS ENTRY – NGÀY 28/2/2024 MỜI 1,470 ỨNG VIÊN (General) #286

NGÀY 28/2/2024, MỜI 1,470 ỨNG VIÊN (GENERAL)

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

CUỐI THÁNG 02 NĂM 2024, THÊM 1,470 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA (DIỆN LAO ĐỘNG KỸ NĂNG) THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY.

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #286 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 1,470 ứng viên (General / Tổng hợp). Điểm chuẩn của đợt #286 này chỉ là 534.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Chúc mừng 1,470 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 4000 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau đợt cho phép này.
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong 3 diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry được coi là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề rất chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC

Nguồn: Website Bộ Di trú Canada IRCC