EXPRESS ENTRY – LIÊN TIẾP 2 NGÀY 6 & 7/12/2023 CÓ HAI LƯỢT CHỌN SỐ #272 & #273 CHO 5,750 ỨNG VIÊN

THÊM 4,750 ỨNG VIÊN (Tổng hợp) & 1,000 ỨNG VIÊN (French Language)

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

THÊM 5,750 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO XIN ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN LAO ĐỘNG THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY TRONG LIÊN TIẾP TRONG HAI NGÀY 6 & 7/12/2023.

Ngày 6 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #272 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) xin định cư diện lao động (skilled workers) là 4,750 ứng viên (tổng hợp). Điểm chuẩn của đợt #272 này là 561.

Ngày 7 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nhập cư tiếp tục ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #273 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) xin định cư diện lao động (skilled workers) là 1,000 ứng viên thuộc diện nói tiếng Pháp (French Language Proficiency). Điểm chuẩn của đợt #273 này là 470.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Chúc mừng 5,750 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm trên 13,000 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau 2 đợt cho phép này.
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong các diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình với với toàn cầu. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (12-2023)

Nguồn: IRCC