EXPRESS ENTRY – LIÊN TIẾP 2 NGÀY CUỐI NĂM 20&21/12 CÓ THÊM 1,070 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN TRANSPORT & AGRI-FOOD

THÊM 1,070 ỨNG VIÊN, NGÀY 20 & 21/12/2023

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

CUỐI NĂM 2023, THÊM 1,070 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA (DIỆN LAO ĐỘNG KỸ NĂNG), THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY, VÀO 2 NGÀY 20 & 21/12/2023.

Ngày 20 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #277 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 670 ứng viên (TRANSPORTATION). Điểm chuẩn của đợt #277 này là 435.

Tiếp sau đó, ngày 21 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #278 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) cho đợt này là 400 ứng viên (AGRI-FOOD). Điểm chuẩn của đợt #278 này là 386.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Trước mắt xin chúc mừng 1,070 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 2,600 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau 2 đợt cho phép này. Chắc chắn 1,070 gia đình liên quan se có một mùa Giáng Sinh & Lễ Hội vui vẻ hơn.
  • Cho thấy chính phủ Canada đang ráo riết gia tăng lượng ngươi nhập cư (định cư) có tay nghề (skilled workers) cho năm tài khóa 2023.
  • Kể cả bạn làm việc trong ngành nghề vận tải & nông nghiệp, middle-skilled, bạn vẫn có thể có hy vọng được cho định cư Canada toàn gia đình.
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong các diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry trở thành một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ việc chọn được người nhập cư có chất lượng cao.
  • Lượng người Trade Workers được chọn khá hiếm, 2 đợt chọn 1,070 hồ sơ lần này cho thấy điều đó vì các con số khá khiêm tốn so với các diện kỹ năng khác. Tuy nhiên, việc chọn các ứng viên trade cho thấy sự cần thiết của người lao động nghề tại Canada song song với người có kỹ năng.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (23-12-2023)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, IRCC News, News Express Entry, News Định cư LĐKN

Nguồn: IRCC