EXPRESS ENTRY – LIÊN TIẾP 2 NGÀY 18 & 19/12/2023 CÓ THÊM 2,325 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN

THÊM 2,325 ỨNG VIÊN, NGÀY 18 & 19/12/2023

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

THÊM 2,325 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN LAO ĐỘNG, THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY, VÀO 2 NGÀY 18 & 19/12/2023.

Ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #275 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 1,325 ứng viên (GENERAL). Điểm chuẩn của đợt #275 này là 542.

Tiếp sau đó, ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #275 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) cho đợt này là 1,000 ứng viên (TRADE). Điểm chuẩn của đợt #276 này là 425.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Trước mắt xin chúc mừng 2,325 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 6,000 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau 2 đợt cho phép này.
  • Cho thấy chính phủ Canada đang ráo riết gia tăng lượng ngươi nhập cư (định cư) có tay nghề cao (skilled workers) cho năm tài khóa 2023.
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong các diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề rất chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình với với toàn cầu. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
  • Lượng người Trade Workers được chọn khá hiếm, đợt chọn 1,000 hồ sơ lần EE#276 này cho thấy điều đó, cũng như sự cần thiết của người lao động kỹ năng nghề tại Canada. Người Trade Workers được công nhận tại Canada cần có bằng cấp nghề (red seal) cấp tại Canada và học vấn, kinh nghiệm tương thích.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (12-2023)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, IRCC News, News Express Entry, News Định cư LĐKN

Nguồn: IRCC