DURHAM COLLEGE

Durham College là trường cao đẳng tọa lạc tại khu Toronto mở rộng, với hơn 140 chương trình đào tạo theo xu hướng của thị trường lao động.

Các chuyên ngành của trường khá đa dạng: Quản lý khách sạn và Ẩm thực, Kinh tế, Công nghệ thông tin và Quản trị, Kỹ thuật, Dịch vụ Y tế và Cộng đồng, Truyền thông, Nghệ thuật và Thiết kế.

Trường hiện có 12,000 sinh viên toàn thời gian và 2,400 sinh viên quốc tế.

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay