Du học Thạc Sĩ S.T.E.M & Định cư Canada

DU HỌC THẠC SĨ NGÀNH S.T.E.M RẤT DỄ ĐỊNH CƯ

CƠ BẢN

S.T.E.M là thuật ngữ chỉ các ngành học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, viết tắt của bốn chữ Science – Technology – Engineering – Mathematics.

Sinh viên tốt nghiệp các ngành STEM tại Canada rất dễ dàng kiếm việc làm tốt. Lý do là số lượng người có thể học và chọn học các ngành này khá ít và nhu cầu lao động cho các ngành khoa học công nghệ lại cao và ngày càng cao.

Học lên được bậc Thạc Sĩ các ngành STEM tại Canada thì lại càng hiếm, do đó Canada rất cần người có trình độ học vấn thạc sĩ ngành STEM.

LỢI ÍCH ĐẶC SẮC

Sinh viên từ Việt Nam nếu chọn Canada là nơi du học về THẠC SĨ NGÀNH S.T.E.M sẽ chẳng những tìm kiếm được một bằng cấp chứa đựng kiến thức tiên tiến hiện đại, mà còn sẽ được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi đặc sắc của Canada cho Du Học Sinh để dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm & định cư về sau. 

Chính phủ Canada khuyến khích nhập cư (định cư) đối với người có bằng cấp Thạc Sĩ ngành STEM từ nước ngoài thông qua diện di trú Định Cư Lao Động Kỹ Năng (skilled worker) và sử dụng hệ thống Express Entry để chọn lựa và xử lý hồ sơ. Du học sinh Canada tốt nghiệp Thạc sĩ STEM gần như sẽ có cơ hội định cư chắc chắn lại đất nước giàu đẹp này.

Nhiều tỉnh bang của Canada ra chính sách khuyến khích Du học sinh tốt nghiệp thạc sĩ ngành STEM định cư lại tiểu bang của mình thông qua mảng Lựa Chọn Tỉnh Bang Provincial Nominee Program. Ở một số bang, sinh viên tốt nghiệp thậm chí sẽ được điều kiện xin định cư lập tức ngay trước khi có được việc làm.

CÁC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CANADA CÓ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NGÀNH S.T.E.M.