DU HỌC SINH CANADA QUYỀN LỢI NHIỀU HƠN TRÁCH NHIỆM

 • Theo Điều Luật SOR/2014-14 ngày 28/01/2014 của Nghị định triển khai Luật Di Trú Canada IRPR (Immigration and Refugee Protection Regulations) và các Quy Trình, Quy Định bổ sung của Bộ Nhập Cư Canada, điển hình là Quy Định ngày 12/02/2014, thì Du Học Sinh đến Canada có được các quyền lợi sau:1. Được tự do làm việc, một cách hợp pháp, cho bất cứ ai, ở bất cứ ngành nghề nào, tại bất cứ lúc nào, tối đa 20 giờ / tuần.
  2. Được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí như dân bản xứ.
  3. Được dễ dàng xin visa cho vợ/chồng và con cái (nếu có) theo đoàn tụ trong suốt thời gian học tập và làm việc sau này (nếu có).
  4. Người chồng/vợ đi theo được phép xin giấy phép làm việc (work permit) để kiếm việc làm tại Canada trong thời gian lưu trú như dân bản xứ.
  5. Các con của Du Học Sinh nếu trong độ tuổi học phổ thong (6-18 tuổi) thì sẽ được học tại các trường công lập Canada miễn phí như dân bản xứ.
  6. Đặc biệt, người Du Học Sinh sẽ được cấp phép làm việc sau tốt nghiệp (post-grad work permit) để lưu lại trong Canada tìm việc làm phù hợp. Thời gian được phép lưu trú này bằng với thời gian học tập, tối đa là 3 năm.
  GHI CHÚ
  Nếu có việc làm ổn định tại Canada, việc xin phép định cư (permanent resident) là chuyện thời gian;
  Một số tỉnh bang có chính sách bổ sung riêng khá tiến bộ cho đối tượng Du Học Sinh;
  Không bao giờ là tốt nhất để đi du học và tìm cơ hội định cư đến Canada như lúc này.

Photo: Image courtesy of David Castillo Dominici ID-100113808 at FreeDigitalPhotos.net