DU HỌC CANADA – TUYỂN SINH KHỐI PHỔ THÔNG 2022-2023 PHỤC HỒI 80% SO VỚI TRƯỚC ĐẠI DỊCH

DU HỌC CANADA BẬC PHỔ THÔNG

Tuyển sinh niên khóa 2022-2023 phục hồi 80% so với trước dịch

Theo số liệu khảo sát hàng năm tứ các trường thành viên của Hiệp hội các Trường Công lập Canada (CAPS -), tuyển sinh quốc tế vào các trường K-12 công lập ở Canada tăng đáng kể vào năm 2022-2023. Cụ thể, các trường công lập K-12 của Canada đã tuyển sinh hơn 33.000 học sinh nước ngoài, bao gồm gần 29.000 học sinh tham gia chương trình dài hạn (từ một học kỳ tới một năm) và 4.500 học sinh tham gia chương trình ngắn hạn (dưới một học kỳ).

Trung Quốc vẫn là quốc gia có nhiều sinh viên nhất cho các chương trình dài hạn, trong khi Colombia hiện là nước gửi sinh viên nhiều nhất đến các chương trình ngắn hạn.

Việt Nam không nằm trong Top 10 các quốc gia gửi nhiều học sinh đến Canada.

Tình bang Ontario và British Columbia là 2 Tỉnh Bang được nhiều học sinh quốc tế K-12 lựa chọn nhất.

Tổng hợp: Huệ Chi

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh

Nguồn: ICEF