DU HỌC CANADA – KHÁC BIỆT GIỮA CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC Ở CANADA

KHÁC NHAU CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC?

Du học Canada

Sự khác biệt giữa Cao đẳng và Đại học ở Canada là gì?

Đại học tập trung vào các chương trình học thuật và chuyên ngành.

Cao đẳng tập trung nhiều hơn vào đào tạo nghề nghiệp.

Các từ “cao đẳng” và “đại học” có ý nghĩa khác nhau ở các quốc gia nói tiếng Anh khác nhau. Ở Canada, cao đẳng và đại học là những tổ chức khác nhau – thông thường, cao đẳng có các chương trình đào tạo khác với đại học.

Cao đẳng

Cao đẳng nghệ thuật ứng dụng và công nghệ có các chương trình cấp bằng Chứng nhận và Chứng chỉ toàn thời gian và bán thời gian. Nhiều nơi cũng cấp bằng Cử nhân trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng.

Cao đẳng có xu hướng định hướng nghề nghiệp trực tiếp hơn các đại học. Điều này có nghĩa là họ cung cấp đào tạo thực tế hoặc thực hành. Thông thường, chương trình chứng chỉ (certificate program) kéo dài từ 1 năm trở xuống và chương trình chứng nhận (diploma program) là 2 hoặc 3 năm.

Cao đẳng cũng có chương trình đào tạo dự bị nghề và học nghề, đào tạo ngôn ngữ và nâng cao kỹ năng. Một số tộ chức tập trung vào các chương trình nông nghiệp, khoa học sức khỏe, nghệ thuật hoặc quân sự.

Đại học

Đại học là các tổ chức có thể cấp bằng đại học (cử nhân) và nhiều chương trình sau đại học (Thạc sĩ và tiến sĩ). Các tổ chức đại học là độc lập. Mặc dù nhận được tài trợ từ Bộ Giáo dục, mỗi cơ sở đều tự chủ và quản lý các chương trình học, tuyển sinh và giảng viên của riêng mình.

Bằng đại học thường mất 3-4 năm để hoàn thành nếu học toàn thời gian. “Bằng nâng cao” thường được yêu cầu nếu muốn theo học chương trình sau đại học (bằng Thạc sĩ). Nhiều đại học cho phép sinh viên kết hợp các môn học (ví dụ: Cử nhân Khoa học Hóa học và Sinh học) thành một “chuyên ngành kép”.

Nhiều đại học cũng cung cấp các chương trình chuyên ngành như y học, nha khoa và luật. Trong một số trường hợp, sinh viên có thể bắt đầu các chương trình này sau năm 2 hoặc 3 của đại học.

Tóm lược & dịch: Huệ Chi (01/2024)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú CanadaNews Du Học Sinh

Nguồn: Settlement.org