Dự báo ngành nghề hot ở Canada giai đoạn 2015-2022

Việc đưa ra nhiều chính sách ưu tiên, chương trình định cư dành cho sinh viên và người lao động quốc tế là biện pháp mạnh mẽ của Canada đưa ra thu hút nhân tài để bù đắp nhân lực trong những ngành quan trọng.

Những ngành nghề trong giai đoạn 2015 – 2022 được xem là hot nhất có thể nhắc đến:

Quản lý khai thác và lâm nghiệm (Mining & Forestry Manager)
Nhân viên kiểm soát không lưu (Air Traffic Controller)
Thống kê viên và Kiểm toán viên (Statistician & Actuary)

Photo: FotografieLink