ĐOÀN CHUYÊN GIA CICC KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG TRONG THÁNG CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ 3/2024

ĐOÀN CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA – COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONSULTANTS (CICC) – THÔNG BÁO 2/2024

Thông lệ hàng năm tháng 3 là tháng “chống gian Lận Trong Di trú Canada”, nên từ 01/3/2024, CICC sẽ bắt đầu chương trình thi đua chống gian lận thông qua  các nội dung sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của mình trên Facebook, Twitter, Instagram và Linkin.

Các bài viết & nội dung sẽ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: Nigeria, Trung Quốc, Phillipine và Ấn Độ, là các quốc gia hiện tại có nhiều nhất dân di cư đến Canada.

Hashtag của chương trình là #FPM2024

Dịch: Andrew Duong (29/02/2024)