Định cư lao động có trình độ của Liên bang ở Canada

Chương trình định cư Lao động có trình độ Liên bang (Federal Skilled worker) là cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác, giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công như một thường trú nhân tại Canada. Federal Skilled Worker cho phép người nhập cư đến Canada có tư cách như một thường trú nhân và hoàn toàn có thể hội nhập vào thị trường lao động nội địa mà không cần sự bảo trợ của người sử dụng lao động và không cần quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không như dạng Work Permit (giấy phép lao động ngắn hạn).
Dưới đây là các điều kiện cần có và thang điểm đánh giá để tham khảo và bạn cần theo dõi cập nhật thường xuyên những thay đổi trong chính sách nhập cư của Canada.

CDICS Federal Skilled worker

Pixabay-Geralt-canada-toronto-night-ball-2398305