ĐỊNH CƯ KINH DOANH / DOANH NHÂN ĐẾN BANG MANITOBA, THAY ĐỔI CƠ BẢN

Theo những nguồn tin nội bộ của giới Luật Sư Di Trú Canada, chính phủ bang Manitoba đang gấp rút nghiên cứu cho việc chuyển đổi “hình thức đảm bảo thực hiện” đối với người di dân theo diện này, từ phương thức “tiền thế chân – deposit cash” như hiện nay qua phương thức “cấp visa tạm trú – work permit visa”.

Theo đó, những hồ sơ nộp sau ngày quy định này có hiệu lực, nếu thành công, thì sẽ được cấp visa tạm trú cho làm việc ngắn hạn (2 năm) tại Manitoba để hoàn tất cam kết đầu tư của mình. Sau khi hoàn thành cam kết mới được cấp quy chế thường trú nhân (PR – thẻ xanh).

Kinh nghiệm cho thấy, việc chỉ cấp visa tạm trú cho người xin định cư diện kinh doanh / doanh nhân là phương thức hữu hiệu cho các bậc Chính phủ để kiểm soát việc thực hiện cam kết của ứng viên (thống kê cho thấy, tỉ lệ ứng viên đạt được cam kết đầu tư sau 2 năm ở Canada là rất nhỏ, khoảng 25%).
Tuy nhiên, đó lại là một khó khăn rất lớn cho các ứng viên.
Như vậy, quy định mới sẽ gây khó khăn cho những người chậm chân.

Photo: ElsaMoments