Diện doanh nhân di dân theo tỉnh bang

Chương trình định cư diện doanh nhân di dân theo tỉnh bang (Provincial Nominee – Business) sẽ chỉ đề cử những cá nhân có dự định sinh sống tại tỉnh bang cùng với các thành viên trong gia đình của họ, thực hiện đầu tư và một doanh nghiệp mới hoặc đã có sẵn tại đây và những cá nhân này phải có vai trò quản trị tại doanh nghiệp đó. Chương trình xét duyệt dựa trên các yêu cầu đặt ra và những yếu tố lựa chọn. Khi nộp đơn, bạn cần đảm bảo mình sẽ đạt điểm số tối thiểu mà chương trình đề ra, tuy nhiên, điều này không đảm bảo bạn sẽ được chứng nhận đề cử của tỉnh bang. Ngoài ra, khi bạn nhận được đề cử của tỉnh bang cũng không đảm bảo bạn sẽ được cấp Permanet Resident (PR) Visa. CIC là cơ quan cuối cùng có quyền cấp phát tất cả các loại visa. CIC sẽ tiến hành xem xét, cân nhắc, đánh giá về sức khỏe và các vấn đề pháp lý của bạn, và cũng có thể sẽ cần một cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, chứng nhận đề cử tỉnh bang của bạn (your nomination certificate) có thể bị rút bất cứ lúc nào trước khi bạn được cấp PR visa bởi chương trình. Bạn sẽ phải đóng tiền đặt cọc (deposit) $100,000 CAD, khoản tiền này sẽ được hoàn trả (nhưng không được nhận lãi suất) khi bạn thi hành đúng các điều khoản đã cam kết với Chính quyền tỉnh bang theo Hợp đồng đã ký (Deposit Agreement).

Điều kiện tham gia:

  • Tài sản ròng đã được thẩm định tối thiểu $350,000 CAD
    Ttối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc sở hữu và điều hành doanh nghiệp; hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị như là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp; và
    Đạt được tối thiểu 60 điểm trong phần đánh giá khả năng thích nghi (Adaptability Assessment Matrix
  • Bạn phải cam kết thực hiện đầu tư tại tỉnh bang; và sinh sống tại tỉnh bang cùng với gia đình của mình.
  • Bạn cũng cần tham gia chuyến đi khảo sát tại tỉnh bang (tối thiểu 5 ngày làm việc). Sau đó viết báo cáo khảo sát kèm tài liệu thu thập được trong suốt chuyến đi.
    và đạt chứng chỉ tiếng Anh (thông thường là General IELTS).