Diện đầu tư nông trại của Manitoba, PR hay work permit?

Câu hỏi: Diện đầu tư nông trại của Manitoba nếu được chấp thuận thì ứng viên sẽ được cấp PR luôn hay chỉ giấy phép làm việc (work permit) như diện kinh doanh khác của bang này theo chính sách mới công bố?

Trả lời bởi ông Dương Trần Tuấn Anh, BSc, RCIC (11/01/2018)

Theo quy định hiện hành của tỉnh bang Manitoba, nếu bạn đầu tư & kinh doanh vào mô hình nông trại / trang trại (farming) tại tỉnh bang này thì bạn và gia đình (vợ/chồng & các con dưới 21) sẽ được cấp quy chế định cư, thường trú nhân (PR/thẻ xanh) ngay lập tức, mà không qua giai đoạn giấy phép lao động tạm thời 2 năm.

Đây là một lợi thế lớn cho ứng viên mà diện Nông Trại Manitoba mang lại so với các diện kinh doanh thông thường khác tại Canada.