Diện Chứng chỉ đầu tư

Khi tham gia vào chương trình này, những doanh nhân đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy phép làm việc (Work permit) để thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình và sau đó là Thường trú nhân Canada (Permanent Residence) cho cả gia đình.

Quyền lợi của Visa diện chứng chỉ đầu tư:

  • Cấp thường trú nhân cho cả gia đình (vợ, chồng và con cái dưới 18 tuổi);
  • Được sống, làm việc, kinh doanh tại bất kỳ tỉnh bang nào của Canada;
  • Được hưởng các phúc lợi xã hội như công dân Canda;

Điều kiện xin Visa diện chứng chỉ đầu tư :

  • Đã tham gia ít nhất 01 năm vào các chương trình giáo dục sau phổ thông (cao đẳng, đại học, trung cấp,…)
  • Đạt ít nhất thang điểm 5.0 về điều kiện ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Pháp);
  • Được một (Business Incubator) chấp thuận kế hoạch kinh doanh tại Canada;
  • Có mức tài chính đủ đáp ứng cho việc sinh sống của gia đình tại Canada;
  • Tổng chi phí đầu tư và quản lý của tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp là 300,000 CAD;

Photo: rawpixel.com | pexels-photo-541523