Di Trú, Luật Di Trú Canada – Báo Cáo Tổng Kết Năm 2019 Bộ Trưởng Di Trú

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng bộ Di Trú, Tị Nạn và Công Dân Canada (IRCC) báo cáo tổng kết tình hình di trú của Canada năm 2019 lên Quốc hội nước này.

Sau đây là những số liệu đáng chú ý:

  • Tổng lượng Thường Trú Nhân (người định cư) được chấp thuận: 341,180 người
  • Trong đó bao gồm 30,087 người Tị Nạn, và
  • Gồm 74,0586 người được định cư là người mang tư cách Tạm Trú Nhân (học sinh, lao động, theo diện Kinh Nghiệm Canada / CEC)
  • Hơn 402 nghìn visa Du Học Sinh được cấp
  • Hơn 404 nghìn visa Lao Động Tạm Thời được cấp
  • Hơn 5,7 triệu visa Du Khách được cấp
  • Người di dân mới góp phần vào tỷ lệ tăng dân số của Canada là hơn 80%, một con số đáng ngạc nhiên.

Nguồn website Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC)

Written by: Andrew TuanAnh Duong, BSc, RCIC