Di dân tạm thời

Mảng Di Dân Tạm Thời bao gồm các diện Du Học Sinh, diện Lao Động Ngắn Hạn, và diện Du Khách (du lịch và thăm thân nhân).

Mỗi năm, mảng di dân này đem đến cho đất nước Canada hơn 300,000 người nhập cư mới qua hai diện du học sinh và lao động ngắn hạn. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn du khách cũng được cấp visa tam thời nhập cảnh Canada. Hiện tại, có trên nửa triệu (500,000) du học sinh và lao động ngắn hạn đang sinh sống và làm việc tại Canada.

Do chính sách nhập cư khá cởi mở nhằm thu hút người lao động có kỹ năng xin nhập cư vĩnh viễn thông qua diện lựa chọn Kinh Nghiêm Thực tế (Canada Experience Class) của Chính phủ, mảng Di Dân Tạm Thời của Canada trở nên ngày càng thu hút sự quan tâm của người nước ngoài khắp Thế Giới. Nói cách khác, ngày càng có nhiều người đến Canada để học tập và làm việc nhằm mục đích xin được visa nhập cư vĩnh viễn sau khi hội đủ điều kiện trong tương lai gần. Điều này làm cho nền di dân Canada trở nên hấp dẫn hơn cho du học sinh và lao động kỹ năng nếu so sánh với các quốc gia tiên tiến khác như Mỹ và Úc.

Photo: Ingo Joseph |pexels-photo-9816