Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên CDICS – Từ Thiện Vĩnh Long & Họp Mặt Nhân Viên Cuối Năm 2015

Tháng 12/2015, Canadian Dreams Immigration đã cử đại diện làm từ thiện tại Vĩnh Long, Việt Nam. Đội ngũ đã trao 200 phần quà cho bà con chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại địa phương.

Cuối tháng 12/2015, Tổng Giám Đốc CDICS từ Canada về Việt Nam đã tổ chức gặp mặt nhân viên cũ, mới tại HCMC.

Chọn mũi tên trái phải để xem toàn bộ album.