Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên CDICS – Đào Tạo Nhân Viên 3/2015

CANADIAN DREAMS IMMIGRATION ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VỀ CƠ BẢN LUẬT DI TRÚ CANADA & CÁCH THỨC TƯ VẤN, PHỤC VỤ, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 3/2015

Chọn mũi tên trái phải để xem toàn bộ album.