Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên CDICS – Các Hoạt Động tại Việt Nam năm 2020

Một số hình ảnh tiêu biểu về đào tạo & chăm sóc Nhân Viên của Canadian Dreams Immigration năm 2020 tại Việt Nam.

More photo, please contact CDICS.

(chọn mũi tên trái – phải để xem toàn bộ Album).