Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên CDICS – Các Hoạt Động tại Việt Nam năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về đào tạo & chăm sóc Nhân Viên của Canadian Dreams Immigration năm 2019 tại Việt Nam.

More photo, please contact CDICS.

Chọn mũi tên trái phải để xem album.