Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên CDICS – Các Hoạt Động tại Việt Nam năm 2018

Một số hình ảnh tiêu biểu về đào tạo & chăm sóc Nhân Viên của Canadian Dreams Immigration năm 2018 tại Việt Nam.
Họp mặt đầu Xuân tại TP.HCM
Đà Lạt, Lâm Đồng

More photo, please contact CDICS.

Chọn mũi tên trái phải để xem album