Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên – Các Hoạt Động tại Việt Nam đầu năm 2023

Một số hình ảnh tiêu biểu về đào tạo & chăm sóc Nhân Viên của The Andrew Duong RCIC & Team Co. (Canada) năm 2023 tại Việt Nam.
Họp mặt đầu Xuân tại Đà Lạt, Lâm Đồng (09.02.2022).

Chọn mũi tên trái phải để xem album