Danh sách các trường tham gia CES

Chương trình visa ưu tiên dành cho Việt Nam đã bắt đầu có hiệu lực thí điểm, một trong số những điều kiện yêu cầu đó là các bạn du học sinh phải chọn một trong số những trường học thuộc thành viên CICan (Colleges & Institutes Canada) tại Canada. CICan là tổ chức cấp quốc gia đại diện cho khối các trường cao đẳng công lập, các học viện, các trường Césgep và học viện nghiên cứu tại Canada và trên thế giới. Hiện nay, tổ chức bao gồm 36 các trường thành viên và phân bổ tại các tỉnh bang của Canada như sau:

  • Alberta: 3 trường
  • British Columbia: 13 trường
  • Manitoba: 3 trường
  • Ontario: 14 trường
  • Saskatchewan: 1 trường

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG

1 Algonquin College
2 Assiniboine College
3 Bow Valley College
4 Camosun College
5 Canadore College
6 Capilano University
7 Centennial College
8 College of New Caledonia
9 College of the Rockies
10 Conestoga College
11 Confederation College
12 Douglas College
13 Durham College
14 Emily Carr University
15 Fleming College
16 George Brown College
17 Georgian College
18 Kwantelan Polytechnic University
19 Humber College
20 Lambton College
21 Langara College
22 Marine Institute
23 Manitoba Institute of Trades and Technology
24 Northern Alberta Institute of Technology
25 New Brunswick Community College
26 Niagara College
27 NorQuest College
28 North Island College
29 Northwest Communty College
30 Red River College
31 Saskatchewan Polytechnic
32 Selkirk College
33 Seneca College
34 St.Clair College
35 University of Fraser Valley
36 Vancouver Isand University

Photo: Wokandapix