Đánh giá bằng cấp (Assessment) vì mục đích xin di trú và mục đích khác đến Canada

Bằng cấp Việt Nam có thể được đánh giá và thẩm định bởi một trong những tổ chức thẩm định giáo dục Canada được Chính phủ công nhận. Người có bằng cấp được các tổ chức này đánh giá & công nhận (toàn phần hay một phần) sẽ được xem như có được bằng cấp tương đương (toàn phần hay một phần) của Canada trong một số hồ sơ liên quan. Bạn sẽ cần làm việc này cho bản thân mình khi bạn có dự định:

– Nộp hồ sơ di trú đến Canada (đa số là định cư)
– Xin chuyển đổi & miễn giảm các môn học đã học ở Vietnam trước khi vào học tại một trường đại học, cao đẳng Canada
– Xin việc ở Canada và cần có học vấn tương đương với chuẩn Canada

Hồ sơ nộp để Assessment cần lưu ý:
– Bảng điểm và bằng cấp: cần song ngữ (hoặc dịch thuật công chứng)
– Hồ sơ phải được gởi đến tổ chức đánh giá trực tiếp bởi nhà trường của bạn đã học, trong phong bì niêm phong và đóng mộc giáp lai của nhà trường

Photo:  Image Courtesy of IndypendenZ ID-100588027 at FreeDigitalPhotos.net