DALHOUSIE UNIVERSITY

Dalhousie University là trường đại học nghiên cứu hàng đầu thuộc khu vực bờ Đại Tây Dương Canada,là ngôi nhà chung của 18.500 sinh viên đang theo học tại 2 khu học xá với hơn 180 chương trình trình đào tạo tương ứng với 13 phân khoa lớn.

Là trường có cột mốc lịch sử lâu đời hiếm có trường đại học nào ở Canada có được (hơn 200 năm thành lập & đi vào hoạt động), Dalhousie University đã vươn lên trở thành nhà tiên phong giáo dục được cả thế giới công nhận.

Chương trình nổi bật:
♦ Khoa học
♦ Nghệ thuật và Khoa học Xã hội
♦ Khoa học Máy tính
♦ Kỹ sư
♦ Quản lý

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay